Projekt Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych

W zakładce „dokumenty” zamieszczony został projekt regulaminu przyznawania środków finansowych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Jest on aktualnie na etapie konsultacji z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie.