Pożyczki na finansowanie kosztów podatku VAT

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pożyczki na finansowanie kosztów podatku VAT ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Pożyczki oferowane są z Funduszu PAFPIO. Ponadto Fundusz oferuje pożyczki m.in. na bieżącą działalność, inwestycje i remonty,  wkłady własne, zakup sprzętu i urządzeń, opłacenie ZUS i PDOF, uruchomienie nowego działania. Od blisko 19 lat udziela ponad 2,6 tys. pożyczek 800 organizacjom na łączną kwotę 234 mln zł. Wiele podmiotów ekonomii społecznej już na stałe wpisało pożyczkę Funduszu PAFPIO w swój roczny plan finansowy. Dzięki dobrej znajomości sektora ekonomii społecznej rozumie potrzeby Klientów i specyfikę ich działania. Procedura ubiegania się o pożyczkę jest uproszczona, a formularz wniosku jest jednostronicowy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pafpio.pl