Podpisanie umowy o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w Fundacji Spine

10 lutego 2021 roku w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie została podpisana umowa o dotację na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałej Fundacji Spine. 

Przedsiębiorstwo społeczne w ramach prowadzonej działalności zajmować się będzie usługami fizjoterapeutycznymi. Motywem wyboru takiego obszaru specjalizacji jest wieloletnie doświadczenie lidera oraz chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Szeroki wachlarz usług medycznych proponowany przez przedsiębiorstwo skierowany będzie do osób posiadających kłopoty zdrowotne między innymi z kręgosłupem i stawami. Fundacja Spine chce także wspierać rodziców dzieci, u których wykryto wczesne dysfunkcje rozwojowe (rehabilitacja na tym polu przynosi ogromne efekty).

Przedsiębiorstwo planuje też organizować zajęcia grupowe o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz projekty promujące aktywny, zdrowy tryb życia. Według zasady: „lepiej zapobiegać niż leczyć” Fundacja w swojej działalności statutowej zamierza promować aktywność fizyczną oraz prowadzić działania edukacyjne w obszarze zapobiegania wadom postawy.

Lider Fundacji, tworząc podmiot, dostrzegł szanse udziału jako trzeci sektor w projektach społecznych. Będzie pozyskiwał środki finansowe dla pacjentów w gorszej sytuacji materialnej, którzy z tego względu nie uczestniczyli w rehabilitacji na odpowiednim poziomie i w odpowiednim czasie. Dotychczas, tacy pacjenci mieli utrudniony dostęp do wysokiej jakości usług lub musieli bardzo długo na nie czekać w ramach kontraktów z NFZ. W rehabilitacji udzielenie pomocy na czas ma ogromne znaczenie.

Połączenie ekonomii społecznej z działalnością fizjoterapeutyczną jest tworem innowacyjnym na skale rynku lokalnego. Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej kibicujemy temu przedsięwzięciu i jesteśmy bardzo ciekawi realizacji działań społecznych zaplanowanych przez Fundację Spine.