PODPISALIŚMY KOLEJNĄ UMOWĘ PARTNERSKĄ

W dniu dzisiejszym Prezes Stowarzyszenia WAMA-COOP Dariusz Węgierski podpisał umowę partnerską z Burmistrzem Miasta Kętrzyna Ryszardem Henrykiem Niedziółką.

Umowa ta to krok do zacieśnienia współpracy w zakresie rozwoju aktywności społeczno-ekonomicznej oraz tworzenia warunków dla powstawania podmiotów, których przedmiotem będzie ułatwianie dostępu do usług społecznych mieszkańcom Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Od teraz Stowarzyszenie WAMA-COOP i miasto Kętrzyn podejmować będą współpracę w zakresie wspólnego wykonywania projektów, mi.in. w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, wspierania aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększania zdolności do zatrudnienia, wspierania inicjatyw oraz rozwijania nawyków i postaw przedsiębiorczych, czy kształcenia i wspierania lokalnych liderów wśród młodzieży i osób dorosłych.