Owes Olsztyn

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

Powstało ono w 1999 roku z inicjatywy spółdzielców województwa warmińsko-mazurskiego przy wsparciu Krajowej Rady Spółdzielczej. Stowarzyszenie utworzono na wzór szwedzkich agencji rozwoju spółdzielczości (LKU). Na początku swojej działalności Stowarzyszenie WAMA-COOP uzyskało pomoc merytoryczną ze strony szwedzkich spółdzielców w ramach projektu realizowanego wspólnie z KF Project Center, finansowanego przez Centrum Olofa Palmego.

Stowarzyszenie WAMA-COOP jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non-profit. Członkowie stowarzyszenia to osoby fizyczne, przedstawiciele, przedsiębiorstw, spółdzielni oraz samorządów.

W 2009 roku Stowarzyszenie WAMA-COOP otrzymało wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkursie Dobre Praktyki Aktywnych Form Pomocy, za efektywne rozwiązania w realizacji zadań w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz promowanie idei ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, natomiast w 2017 roku odebraliśmy nagrodę zespołową z rąk Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Dariusz Węgierski Prezes Zarządu / Ekspert ds przedsiębiorczości społecznej Stowarzyszenie WAMA-COOP Witam Państwa na stronach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą ośrodka oraz do skorzystania z naszego wsparcia.
 Regulamin OWES

Badania

Badania społeczne prowadzone przez OWES Olsztyn to działania mające na celu osiągnięcie daleko idących wyników i analiz.

Realizowane przez OWES Olsztyn badania wykonywane są na wielu płaszczyznach i ukazują prawidłowe wnioski.

Analiza wyników badań społecznych daje naszym odbiorcom prawidłowe obranie celów i zastosowanie ich we własnych strategiach.

Inkubacja ES

Inkubowanie pomiotów ekonomi społecznej jest niezbędne do poprawnego zbudowania fundamentu przyszłego przedsiębiorstwa społecznego.

OWES Olsztyn w tym celu prowadzi szereg działań z zakresu wsparcia w tym możliwość korzystania z Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej

Inkubatory wspierają przyszłe przedsiębiorstwa społeczne doradczo, szkoleniowo a także lokalowo.

Dotacje

Elementem umożliwiającym rozbudowanie lub uruchomienie działań gospodarczych przedsiębiorstw społecznych i osób fizycznych jest finansowe wsparcie.

Dotacje OWES Olsztyn przyznawane są na nowe miejsca pracy w istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych.

Dotacje finansowe stanowią niezbędny element wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szkolenia i doradztwo

Wzmacnianie potencjału ekonomii społecznej to kluczowy cel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości społecznej i działalności gospodarczej.

Kadra OWES Olsztyn w sferze ekonomii społecznej oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości ma szerokie kwalifikacje a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie.

Promocja i marketing

Konkurowanie przedsiębiorstwa społecznego z twardym biznesem wymaga kompleksowych działań marketingowych.

Beneficjenci OWES Olsztyn otrzymują wsparcie na promocję własnych produktów oraz rozwiązania automatyzujące marketing.

Kadra OWES Olsztyn posiada kwalifikacje umożliwiające wdrażanie rozwiązań marketingowych na wysokim poziomie.

Technologie

OWES Olsztyn buduje swoją strukturę informatyczną w oparciu o Cloud Data czyli Dane w Chmurze.

Technologiczne wspieranie przedsiębiorstw społecznych jest niezbędnym elementem w tworzeniu silnego fundamentu, każdego przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązania technologiczne wdrażamy podczas naszych doradztw u beneficjentów OWES Olsztyn
Stowarzyszenie WAMA-COOP Adama Mickiewicza 23, 11-041 Olsztyn, Polska 

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie  Adama Mickiewicza 23, 11-041 Olsztyn, Polska

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie Adama Mickiewicza 23, 11-041 Olsztyn, Polska

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie Plac marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Kętrzyn, Polska

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach  Bolesława Limanowskiego 14, Bolesława Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce, Polska

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie

Władysława Jagiełły 15, Działdowo, Polska

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach Lidzbark Warmiński, Polska

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie Mrągowo, Polska