OTRZYMALIŚMY AKREDYTACJĘ!

Mamy to!!!

Z radością i dużą satysfakcją informujemy, że jako pierwsi w województwie otrzymaliśmy status i akredytację ośrodka wsparcia ekonomii społecznej – na nowych zasadach, na podstawie ustawy o ekonomii społecznej.

Proces akredytacyjny stanowi niejako ocenę funkcjonowania, poziomu, zakresu świadczonych usług i potwierdza, że spełniamy najwyższe standardy wsparcia organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za zaufanie!

Cieszymy się, że możemy nadal prowadzić aktywne działania na rzecz ekonomii społecznej w regionie i obiecujemy, że nasze starania będą szły w kierunku utrzymania najwyższej jakości naszej pracy.