OFERTA PRACY – SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatkę do pracy na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. rozliczeń finansowych
Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.
Zakres obowiązków:
– prowadzenie dokumentacji finansowej,
– rozliczanie kosztów,
– przygotowanie ewentualnych zmian do harmonogramu finansowego,
– bieżący monitoring,
-współpraca z biurem rachunkowym
Wymagania:
– wykształcenie wyższe (z zakresu rachunkowości, bankowości lub ekonomii),
– min. 1-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczeń finansowych,
– sprawna obsługa komputera
– umiejętność analitycznego myślenia,
– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
– umiejętność pracy w zespole,
-pełna zdolność do czynności prawnych,
– wysoka motywacja do pracy,
– nienaganna kultura osobista,
– czynne prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– życiorys CV,
-oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oferujemy:
– umowę o pracę;
– komfortowe środowisko pracy;
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i zaangażowania
Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej adres  wamacoop@wamacoop.pl  do 20.09.2022 r. do godz. 12.00

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie
dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.
Nadesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji.

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie WAMA-COOP (10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.