OFERTA PRACY ANIMATOR/KA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie poszukuje kandydatki/ów do pracy na stanowisko:

Animatora/ki Przedsiębiorczości Społecznej
Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.
Miejsce pracy: Miasto Olsztyn (powiat olsztyński) lub powiat lidzbarski i bartoszycki

Zakres obowiązków:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, 
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze, 
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotów ekonomii społecznej, 
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej, 
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, 
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,  
 • inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z sektorem biznesu, 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych
 • sprawna obsługa komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • nienaganna kultura osobista,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys CV,
 • oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • komfortowe środowisko pracy;

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej adres wamacoop@wamacoop.pl do 12.07.2021 r. do godz. 12.00

Nadesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji.

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie WAMA-COOP (10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne