INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/1/2022/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowegona wybór Wykonawców świadczących usługę dostawy materiałów biurowych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert, złożonych przez:

1)      ANRA Rafał Rogalski ul. Olsztyńska 65/10, 11-001 Dywity

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.