Nawet 100 tysięcy złotych wsparcia płynnościowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Szukasz środków na poprawę płynności finansowej w swojej firmie? Jesteś Podmiotem Ekonomii Społecznej? Nawet 100 tysięcy złotych na wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i US), zobowiązania publiczno-prawne i handlowe, koszty użytkowania infrastruktury, zatowarowanie i półprodukty, koszty administracyjne czy zakup drobnego wyposażenia. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zapewnia finansowanie płynnościowe Podmiotom Ekonomii Społecznej z całego kraju w ramach Pożyczki Płynnościowej

Założenia Pożyczki Płynnościową dla PES zostały zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej przez COVID-19.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki wynosi do25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,1% w skali roku, maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy, natomiast karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynieść do 12 miesięcy.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

Sprawdź ofertę: https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Złóż wniosek online:  https://wnioski.frw.pl/

*Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.