NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE  „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ NA WARMII  I MAZURACH”

Pragniemy poinformować, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków w Konkursie  pn.  „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach”, który organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych, placówek edukacyjnych, a także podmiotów ekonomii społecznej,
w tym organizacji pozarządowych poprzez przyznanie nagród i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

W celu wzięcia udziału w przedmiotowym Konkursie należało w terminie do 15 lipca 2024 r., złożyć stosowną rekomendację.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej : OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Przedmiotowy Konkurs odbywa się w V kategoriach stałych:

Kategoria I:      Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej.

Kategoria II:     Biznes społecznie odpowiedzialny na Warmii i Mazurach.

Kategoria III:    Inicjatywa Edukacyjna Przyjazna Ekonomii Społecznej.

Kategoria IV:    Markowy produkt PES.

Kategoria V:     Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

Tegoroczni Laureaci i Wyróżnieni w Konkursie zostaną uroczyście nagrodzeni podczas IV Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w dniu 23 października 2024 roku w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Auli Widowiskowo-Konferencyjnej im. Anny Wasilewskiej przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie.