NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU „WARTO BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM!” 

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
Wniosek/ki wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia 17.07.2024 r. do godz. 12:00  tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl

Zapraszamy również Wnioskodawców (PS) do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków, które odbędzie się 2 lipca br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00). Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA

Informacje o Programie i naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa www.gov.pl/rodzina oraz stronie Departamentu Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz na FB Ekonomia Społeczna: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej