Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.11″]

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego  wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(dla rundy 1 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej)

 

Informujemy, że od dnia 05.08.2019 r. składać można wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Nabór ma charakter ciągły i odbywa się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

 1. Podstawowe  wsparcie pomostowe  to wsparcie finansowe  oraz wsparcie specjalistyczne  w postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie.
 2. Podstawowe  wsparcie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:
  a) w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu) – 1.500,00 zł netto/osobę/ miesiąc;
  b) w przypadku umów zawartych powyżej  ½ etatu – 2.000,00 zł netto/osobę/ miesiąc.
 3. O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie te podmiotu, które w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzymały dotację (podpisały umowę o przyznanie dotacji) na utworzenie nowych miejsc pracy.
 4. O  przyznanie  wsparcia może  ubiegać się podmiot,  który przedłoży Operatorowi  prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia PomostowegoZałącznik  nr 19:
  a) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie pracownika dotacyjnego do ZUS;
  b)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3;
  c)  Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4;
  d) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia pracownika dotacyjnego przez przedsiębiorstwo społeczne (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę).
 5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie w jednym egzemplarzu.
 6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWES w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku) na adres Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Mickiewicza 21/23 (parter, wejście B), 10-508 Olsztyn od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00.

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
tel. 89 534-31-30
e-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl, s.jasiak@wamacoop.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]