Lista grup oraz ilość osób wstępnie zakwalifikowanych na szkolenia specjalistyczne

Przedstawiamy Państwu listę grup oraz ilość osób wstępnie zakwalifikowanych na szkolenia specjalistyczne:

Fundacja Inicjatyw Społecznych – 2 osoby;

Fundacja NTM – 2 osoby;

Spółdzielnia Socjalna CONVIVO – 2 osoby;

Fundacja Jeżyk – 2 osoby;

Spółdzielnia Socjalna „SUKCES” – 3 osoby;

Fundacja EkoAutonomia – 1 osoba;

Fundacja MazuryMedia – 1 osoba.

Przypominamy! Według regulaminu na specjalistyczne szkolenia branżowe mogły zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby dotacyjne. Dofinansowanie obejmuje  zajęcia szkoleniowe. Ewentualny dojazd i wyżywienie uczestników szkolenia pozostaje w zakresie podmiotów.

Szczegółowe informację o szkoleniu zostaną przekazane uczestnikom do dnia 17.04.2018