W ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie od wielu lat prowadzone są spotkania ekspertów OWES z młodzieżą szkolną. W trakcie lekcji przedsiębiorczości młodzież otrzymuje wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, w jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne oraz co to jest społecznie odpowiedzialny biznes.

Pracownicy OWES wskazują młodzieży możliwości jakie daje działalność w przedsiębiorstwach społecznych, które mogą być doskonałą alternatywą dla osób planujących karierę zawodową.

Lekcje przedsiębiorczości społecznej umożliwiają nabycie umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym w ramach idei wolontariatu, poruszania się na lokalnym rynku pracy oraz aktywności ekonomicznej.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast