KONKURS PN. „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ NA WARMII I MAZURACH”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2021-2023 kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest  rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę podmiotów i instytucji regionalnych oraz lokalnych.

Co roku w ramach powyższego projektu.organizowany jest konkurs pn „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”,

Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, szkół, a także podmiotów ekonomii społecznej  poprzez przyznanie nagród i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Przedmiotowy Konkurs odbywa się w trzech stałych  kategoriach „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”, „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim oraz jednej kategorii specjalnej.

W  2022 roku decyzją Kapituły Konkursu IV kategoria specjalna będzie nosiła nazwę „Markowy produkt PES”. Celem tej kategorii  jest identyfikacja i promocja oryginalnych produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej o wysokiej jakości, które wyróżniają się od innych produktów i usług oferowanych na otwartym rynku, dzięki którym klienci  otrzymują określone  korzyści i wartości.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie  https://es.warmia.mazury.pl/konkursy-ekonomii-spolecznej/regulamin-konkursu-es 

Rekomendacje w przedmiotowym Konkursie można składać zarówno w formie elektronicznej, wysyłając je na adres: rops@warmia.mazury.pl, jak i tradycyjna formą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn.              

Tegorocznych Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie  uroczyście nagrodzimy podczas III Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w dniu 6 października 2022 roku w ramach IX obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w nowym obiekcie należącym do Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Auli Widowiskowo-Konferencyjnej im. Anny Wasilewskiej przy ul. Kościńskiego 11 w Olsztynie.