IX SPORTOWOPREKREACYJNY PIKNIK RODZINNY Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ – DNI OSADNIKA W BARTOSZYCACH

18 września 2021 r. w Bartoszycach odbył się IX. Sportowo – Rekreacyjny Piknik Rodzinny z cyklu „Dni Osadnika”. Wydarzenie współorganizowane zostało przez Urząd Miasta Bartoszyce, Stowarzyszenie WAMA-COOP oraz Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Niestety, z uwagi na panujące warunki pogodowe, część zaplanowanych wydarzeń na ten dzień nie mogła się odbyć. Najbardziej wytrwali uczestnicy sobotniego PIKNIKU mogli spróbować swoich sił w zawodach na ergometrze wioślarskim. Dzięki bartoszyckim klubom kolarskim (BKK RANT oraz UKS Przyjaźń) zaprezentowano też trening kolarski na trenażerze rowerowym.

Wydarzeniu towarzyszył również tegoroczny konkurs kulinarny “Smaki 3 Kulturktóry w tym roku organizowany został w tematyce fit. Chęć uczestnictwa w nim zgłosiły cztery załogi: przedstawiciele bartoszyckich organizacji pozarządowych i osoba prywatna.

Laureaci konkursu:

1 miejsce – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”
2 miejsce – Wojciech Sinkiewicz
3 miejsce – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
4 miejsce – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bartoszyce”.