IV FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W dniach 29-30 września w Mrągowie odbyło się IV Forum Przedsiębiorczości Społecznej.
W wydarzeniu wzięło udział 30 osób –  przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją oraz grup inicjatywnych dążących do założenia PS będących już w projekcie OWES.

Głównym celem dwudniowego spotkania była integracja działających na terenie woj. warmińsko – mazurskiego PES oraz PS, poszerzenie wiedzy na temat skutecznego marketingu i komunikacji, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, określenie możliwości współpracy tych podmiotów, analiza wspólnych korzyści biznesowych i społecznych.

Program obejmował prezentacje dotyczące:
– perspektyw rozwoju usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim (Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie)
– dobrych praktyk: 
1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” z Cieszyna / Mariusz Andrukiewicz/
2. Spółdzielnia Socjalna Negocjator /Joanna Czułowska/
3. Fundacja Zaczarowany Ogród /Agnieszka Cieślewicz i Angelika Haponik/
4. Spółdzielnia Socjalna Opoka z Korsz /Dorota Płocharczyk i Bogumiła Walentynowicz/
– Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – fundusze na odbudowę gospodarki po pandemii  (Jakub Szewczyk -Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej)
– marketingowych sposobów kreowania wartości w kontekście sukcesu rynkowego (dr hab. prof. UWM Wojciech Kozłowski) 
– komunikacji i współpracy w zespole (warsztaty – business coach Donata Kobylińska – Durka). 

IV Forum Przedsiębiorczości Społecznej upłynęło we wspaniałej atmosferze. Było doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, podniesienia kompetencji, promocji swojego podmiotu. Każdy z uczestników miał możliwość zabrania głosu, wymiany doświadczeń oraz ulotek informacyjnych i wizytówek jak również uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych z trenerami.

Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne podobne wydarzenie!