IV FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 29-30.09.2022 R.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zaprasza na IV Forum Przedsiębiorczości Społecznej, które odbędzie się w dniach 29-30.09.2022 r. w Mrągowie. 

Forum adresowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją oraz grup inicjatywnych dążących do założenia przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu OWES.

Miejsce: Gościniec Molo, Jeziorna 1B, 11-700 Mrągowo

Nasi prelegenci:

Mariusz Andrukiewicz – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, polonista, dziennikarz, terapeuta, pedagog;

Dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM – ekspert i doradca w zakresie marketingu, konkurencji i konkurencyjności, analizy rynku oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Biegły Sądowy z zakresu marketingu i prognoz gospodarczych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw;

Donata Kobylińska-Durka – Prezeska Fundacji „Złap Rozwój”, której założycielem jest Wojciech Malajkat, absolwentka wydziału zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, trener biznesu, coach.

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względu na limit miejsc istnieje możliwość zarejestrowania maksymalnie dwóch osób z jednej organizacji. Zakwaterowanie dostępne jest dla osób spoza Mrągowa. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres: s.jasiak@wamacoop.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy: 

  • do 16.09.2022 r. osoby korzystające z zakwaterowania,
  • do 23.09.2021 r. osoby bez zakwaterowania.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowe potwierdzenie udziału.

Forum realizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89 534-31-30.

Serdecznie zapraszamy!