Informacja w związku z uruchomieniem mechanizmu wsparcia PES i PS

W związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 i uruchomieniem mechanizmu wsparcia PES i PS informujemy, iż Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie do dnia 29.05.2020 r. dokonał zakupów produktów i usług od trzech podmiotów na łączną wartość wynoszącą 18 720 zł. Dzięki temu wsparcie otrzymało 430 osób (odbiorców usług). Zakupy produktów i usług dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.