Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 4 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna  wniosków złożonych w Rundzie 4 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Lista rankingowa Wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i zostały wytypowane do dofinansowania:

Lp.Numer identyfikacyjny WnioskuPunktacja końcowaKwota przyznanej dotacji
1FPS/D/01/RK04/2020106,539.489,53 zł
2FPS/D/02/RK04/2020104120.000,00 zł
3FPS/D/03/RK04/202010324.000,00 zł
4FPS/D/04/RK04/202079,50,00 zł
Łącznie:183.489,53 zł