Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej – konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych osób prawnych

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna  wniosków złożonych w Rundzie 2 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista rankingowa

Lp. Numer identyfikacyjny Punktacja końcowa Kwota przyznanej dotacji
1.        FPS/D/01/RK02/2019   107 108.163,01 zł
2.        FPS/D/02/RK01/2019 103   67.310,55 zł