Informacja o wyniku postępowania nr 4/1/2019/OW

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 4/1/2019/OW z dnia 24.01.2019 r., zgodnie z zasadą konkurencyjności, na usługi doradcze z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

CZĘŚĆ I: SZKOLENIA MS MARLENA SOBIESKA/ 97,5 PKT

CZĘŚĆ II: MARGO MAŁGORZATA JÓŹWIAK/ 100 PKT

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskały największą ilość punktów.