INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 3/08/2018/OWES z dnia 31.08.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.