INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/1/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 3 ofert, złożonych przez:

1. Jarosław Mioduszewski
2. Marian Oliński
3. Krzysztof Krukowski
4. Anna Markiewicz

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.