INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/7/2020/OW z dnia 24.07.2020 r.

Szanowni Państwo,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usług doradztwa z zakresu rozwoju zawodowego, dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego zawiadamiamy o wyborze oferty, złożonej przez:

Szkolenia MS Marlena Sobieska – Ciesielska
ul. Mochnackiego 10/1
10-037 Olsztyn
NIP: 759-165-63-21

(data wpłynięcia oferty 24.08.2020 g. 14:40, wartość oferty: 67,65 zł brutto/h).
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym tym samym Zamawiający wybrał jego ofertę.