INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2/2022/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowegona wybór wykonawcy świadczącej usługi konsultacji i poradnictwa psychologa dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego, zawiadamiamy o wyborze oferty, złożonej przez:

1 DIALOG CENTRUM PSYCHOLOGICZNO SZKOLENIOWE Małgorzata Jóźwiak

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.