INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/10/2019/OWES z dnia 18.10.2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługę gastronomiczną i wynajem sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Hotel Villa Pallas ,Olsztyn

Uzasadnienie– wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

Olsztyn, 4.11.2019r.