INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/10/2018/OWES z dnia 22.10.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe specjalistyczne, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

BLOK I – Podstawowy kurs kucharski – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Olsztynie, Centrum Edukacji w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn ul. Limanowskiego 1;

BLOK II – Fotografia cyfrowa – NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-102 Olsztyn Pl. Jana Pawła II 4;

Uzasadnienie Blok I-II – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego .