INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/1/2019/OW

Szanowni Państwo,

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór Wykonawców świadczących usługę dostawy materiałów biurowych, zawiadamiamy o nierozstrzygnięciu postępowania w związku z tym, że do upływu terminu składania ofert tj. 01.02.2019r do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Wykonawca zostanie wybrany bez zachowania powyższej procedury z zastrzeżeniem, iż spełnia on wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowych będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.