INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/04/2019/RR

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi Członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy, zawiadamiamy o wyborze ofert, złożonych przez:

    1. Agnieszka Kobierska- Dowejko;
    2. Dorota Kasprzak;
    3. Wojciech Kozłowski;
    4. Maciej Zastempowski.

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.