INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/03/2018/OWES z dnia 09.03.2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór realizatora świadczenie usługi gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem, wybrano ofertę złożoną przez B&D Hotels S.A., ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa/Hotel HP Park, Al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn. Wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.