Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna”

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków pandemii, zawieszamy realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” – w okresie XII.2020 r. – I.2021 r.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom. Kontynuacja działań w ramach projektu została zaplanowana na początek lutego 2021 r., jednakże zależna będzie od rodzaju obostrzeń obowiązujących w związku ze stanem epidemiologicznym.

W związku z powyższym, przedłużono okres realizacji projektu o dwa miesiące tj. o okres odpowiadający wstrzymaniu zajęć. Dotychczasowy termin zakończenia realizacji projektu – 31.VIII. 2021 r. zostanie wydłużony do dnia 31.X.2021 r.