INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 3 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminu szkolenia z MODUŁU 3.

MODUŁ 3 – Tematyka z zakresu: zasady udanej współpracy, budowanie zespołu i umacnianie wzajemnych relacji, komunikacja i podział obowiązków.

data: 04.07.2024r. (czwartek) godz. 9.00-14.00

miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej, ul. Mickiewicza 21/23 /parter, 10-508 Olsztyn

 

Szczegóły dotyczące naboru do konkursu :KLIKNIJ TUTAJ