INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminów szkoleń z MODUŁU 1.

MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej .

data:  03.07.2024 r. (środa) godz. 9:00 – 14.00

miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter, 10-508 Olsztyn


Szczegóły dotyczące naboru do konkursu :KLIKNIJ TUTAJ