Informacja o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19.

Przedstawiamy Państwu wstępną informację dotyczącą instrumentów w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów pakietu antykryzysowego.

Najważniejsze działania pakietu antykryzysowego obejmują:

 1. Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników w firmach z problemami notującymi spadek obrotu (pokrycie połowy wynagrodzenia pracownika, z limitem dopłaty do max. 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.).
 2. Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty, a odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS będzie bez opłat).
 3. Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto (dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz dla osób samozatrudnionych).
 4. Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
 5. Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.).
 6. Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w wysokości ok. 600 mln zł. 
 7. Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 8. Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 9. Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 10. Możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 11. Przesunięcie płatności za media.
 12. Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia.
 13. Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek, a także odroczenie płatności o rat kredytowych.

Jednoczenie zachęcamy Państwa do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj