INFORMACJA O PRZEDŁUŻOWNYM TERMINIE NABORU WNIOSKÓW W KONKURSIE „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ NA WARMII I MAZURACH”

Informujemy, iż termin naboru wniosków do Konkursu  pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” został przedłużony do dnia 9 września 2022 r

Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, szkół, a także podmiotów ekonomii społecznej  poprzez przyznanie nagród
i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Przedmiotowy Konkurs odbywa się w trzech stałych  kategoriach „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”, „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim oraz jednej kategorii specjalnej.

W  2022 roku decyzją Kapituły Konkursu IV kategoria specjalna nosi nazwę „Markowy produkt PES”. Celem tej kategorii  jest identyfikacja i promocja oryginalnych produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej o wysokiej jakości, które wyróżniają się od innych produktów i usług oferowanych na otwartym rynku, dzięki którym klienci  otrzymują określone  korzyści i wartości.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić  stosowny wzór rekomendacji i przesłać formularz rekomendacji  w formie elektronicznej na adres:e-mail: rops@warmia.mazury.pl  lub w wersji papierowej drogą tradycyjną  na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn.

Rekomendacje w kategoriach: „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”, „Markowy produkt PES” można nadsyłać do dnia 9 września 2022 r.  

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej es.warmia.mazury.pl/konkursy-ekonomii-spolecznej/zloz-swoja-rekomendacje , es.warmia.mazury.pl/konkursy-ekonomii-spolecznej/regulamin-konkursu-es oraz es.warmia.mazury.pl/aktualnosci