INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA 2 RUNDY KONKURSOWEJ

informujemy, iż w najbliższych dniach poinformujemy Państwa o planowanym terminie ogłoszenia konkursu w ramach rundy konkursowej nr 2/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna w ramach projektu