Informacja o dostępnych formach wsparcia dla PES

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi,
a w szczególności  zmianami do tej ustawy z dnia  31 marca 2020 r. w załączonym pliku poniżej przekazujemy materiał podsumowujący nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej –  przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej na podstawie ww. ustawy.

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19.