INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJEGO W PROJEKCIE OWES

Informujemy, że ostateczny termin zgłaszania podmiotów ekonomii społecznej, grup inicjatywnych oraz kandydatów do zatrudnienia w ramach najbliższego konkursu o przyznanie dotacji inwestycyjnej w projekcie OWES to 01.10.2021 r.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi status osoby dotacyjnej (kandydata do zatrudnienia),
2. Formularz zgłoszeniowy podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego/instytucji,3. Opis planowanej działalności (w przypadku grup inicjatywnych).

Nabór wniosków w najbliższym konkursie dotacyjnym planowany jest na przełomie października i listopada 2021.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami i animatorami.