II SPOTKANIE MONITORINGOWE OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Z WARMII I MAZUR W KAMIONCE

17 maja 2024 r. uczestniczyliśmy w drugim spotkaniu monitoringowym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur w Wiosce Garncarskiej w Kamionce koło Nidzicy. Podczas spotkania przedstawiono cele oraz znaczenie współpracy między ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która przywitała uczestników oraz przedstawiła cele i plan spotkania.  Omówiono najważniejsze planowane działania na najbliższe miesiące, wskazując na kluczowe terminy i wyzwania, jakie stoją przed zespołami projektowymi.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OWES z Nidzicy, Elbląga, Ełku oraz Olsztyna, którzy przedstawili pokrótce sprawozdania z postępów realizowanych projektów  w ramach programu FEWIM na lata 2021-2027