II GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA WARMII I MAZURACH

8 października 2021 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się II „Gala Ekonomii Społecznej” z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina, podczas której uhonorowano jednostki samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorców, szkoły, a także podmioty ekonomii społecznej za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Podczas wydarzenia poznaliśmy laureatów konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” w czterech kategoriach:
– „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;
– „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;
– „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;
– „Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) przeciw COVID-19” w województwie warmińsko-mazurskim.

Rozstrzygnięty został również konkurs „Zakup prospołeczny”. Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej nadawany jest przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom społecznym z Warmii i Mazur od 2014 r. Jego przyznanie to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznie decyzji. Wśród wyróżnionych znalazły się dwa podmioty powstałe przy współpracy ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP realizującym projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”: Spółdzielnia Socjalna Kuźnia z Dobrego Miasta i Fundacja Zdanowicz Be Creative Kreatywna Moc Pomagania z Lidzbarka Warmińskiego.

W kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” uhonorowani zostali m.in.:
-Szkoła Podstawowa nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie
-Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Organizatorem gali był samorząd województwa w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie pochodzi ze strony es.warmia-mazury.pl
Zdjęcie pochodzi ze strony es.warmia-mazury.pl
Zdjęcie pochodzi ze strony es.warmia-mazury.pl