Fundacja Wesoła Góra

Głównym zadaniem Fundacji „Wesoła Góra” jest wspieranie dzieci w edukacji domowej oraz wspomaganie Rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja poprzez swoje inicjatywy popularyzuje naukę i alternatywne formy edukacji. Umożliwia podnoszenie poziomu wykształcenia i świadomości społecznej dzieci i młodzieży – zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast.Fundacja „Wesoła Góra” poprzez swoją działalność stwarza możliwość rozwoju społecznego, samorealizacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi, szkołami, przedszkolami i innymi zorganizowanymi formami aktywności także senioralnej oraz aktywnie działa przeciw wkluczeniom społecznym.

Kontakt:
Fundacja „Wesoła Góra” Maróz 16
11-015 Olsztynek
Tel. 600 046 187
e-mail: fundacja@wesolagora.pl

Rozmiar czcionki