Edycja II – Szkolenia z zakresu możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.63″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

 ZAPROSZENIE NA BEZPŁATE SZKOLENIA

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Olsztynie zaprasza osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych. Szkolenia odbywać się będą w modułach, skierowanych do różnych grup.

MODUŁ II – 29-31.07.2017 r. (24h):

Szkolenie mające na celu przygotowanie założycieli PES oraz podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli NGO w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez nowotworzony/istniejący podmiot, w tym tworzenie miejsc pracy.

BLOK TEMATYCZNY I – Podstawy prawne i aspekty organizacyjne NGO (8h), w zakresie m.in.:

 • podstawy prawne zakładania i prowadzenia PES z działalnością gospodarczą;
 • działalność gospodarcza a statutowa podmiotu;
 • zmiany statutowe;
 • organy PES;
 • prawo pracy wraz z prowadzeniem dokumentacji i rejestrów.

Autor programu i prowadzenie – mec. Marta Kawula

 

BLOK II – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (3h), w zakresie m.in.:

 • podstawy prawne;
 • wymagania dotyczące utworzenia stanowiska pracy;
 • osoba niepełnosprawna w miejscu pracy.

Autor programu i prowadzenie – mec. Marta Kawula

 

BLOK III – Komunikacja i podział obowiązków w podmiocie (8h), w zakresie m.in.:

 • podział obowiązków w grupie założycielskiej;
 • możliwości i predyspozycje zawodowe;
 • umiejętności liderskie i menadżerskie;
 • komunikacja interpersonalna;
 • role społeczne a zawodowe.

Autor programu i prowadzenie – dr Izabela Sebastyańska-Targowska

 

BLOK TEMATYCZNY IV – Mapa zasobów i restrukturyzacja działań w organizacji (5h), w zakresie m.in.:

 • przegląd zasobów i ograniczeń organizacji;
 • wypracowanie wstępnych kierunków działania, w oparciu o Regulamin FPS z OWES Olsztyn;
 • kierunki oraz założenia zmian;
 • układ i zawartość biznesplanu – ogólny zarys.

Autor programu i prowadzenie – Emil Słodownik

 

MODUŁ III – 27.07.2017, 28.07.2017, 31.07.2017, 01.08.2017 (32h) (moduł szkoleniowy obejmuje wszystkie dni):

Szkolenie mające na celu przygotowanie założycieli oraz pracowników spółdzielni socjalnych w odpowiednią wiedzę i kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia w sektorze ES.

BLOK TEMATYCZNY I – Podstawy prawne i organizacyjne spółdzielni socjalnej (12h), w zakresie m.in.:

 • podstawy prawne zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych;
 • organy podmiotu;
 • statut podmiotu;
 • prawo pracy wraz z prowadzeniem dokumentacji i rejestrów;
 • lustracja spółdzielni socjalnej;
 • likwidacja spółdzielni socjalnej – ogólny zarys.

Autor programu i prowadzenie – mec. Marta Kawula

 

BLOK TEMATYCZNY II – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (3h), w zakresie m.in.:

 • podstawy prawne;
 • wymagania dotyczące utworzenia stanowiska pracy;
 • osoba niepełnosprawna w miejscu pracy.

Autor programu i prowadzenie – mec. Marta Kawula

 

BLOK TEMATYCZNY III – Komunikacja i podział obowiązków (12h), w zakresie m.in.:

 • podział obowiązków w grupie założycielskiej;
 • możliwości i predyspozycje zawodowe;
 • umiejętności liderskie i menadżerskie;
 • komunikacja interpersonalna;
 • role społeczne a zawodowe;
 • rozwiązywanie konfliktów.

Autor programu i prowadzenie – dr Izabela Sebastyańska-Targowska

 

BLOK TEMATYCZNY IV – Marketing i mapa zasobów potrzeb (5h), w zakresie m.in.:

 • działania marketingowe w spółdzielni socjalnej;
 • przegląd zasobów i ograniczeń;
 • wypracowanie wstępnych kierunków działania, w oparciu o Regulamin FPS z OWES Olsztyn;
 • układ i zawartość biznesplanu – ogólny zarys.

Autor programu i prowadzenie – Emil Słodownik

 

MODUŁ IV – 05-06.08.2017 r. oraz 12-13.08.2017 r. (32h) (moduł szkoleniowy obejmuje wszystkie dni):

Szkolenie specjalistyczne, wspierające założycieli spółdzielni socjalnych oraz przedstawicieli PES i PS w opracowaniu biznesplanu dla planowanej działalności gospodarczej oraz tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach już istniejących, w oparciu o Regulamin przyznawania środków dotacyjnych z FPS z OWES Olsztyn.

BLOK TEMATYCZNY I – BIZNESPLAN – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA (16h), w zakresie m.in.:

 • układ i zawartość biznesplanu;
 • wybór przedmiotu prowadzonej działalności;
 • nakłady inwestycyjne na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • plan sprzedaży i marketingu.

Autor programu i prowadzenie – dr Marian Oliński

 

BLOK TEMATYCZNY II – ANALIZA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO (16h), w zakresie m.in.:

 • analiza finansowa i wrażliwości przedsięwzięcia gospodarczego;
 • opracowanie rachunków wyników dla planowanej działalności gospodarczej.

Autor programu i prowadzenie – dr Marian Oliński

 

 Miejsce szkolenia:

 1. MODUŁ II oraz IV – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe KORMORAN w Mierkach, Kołatek 2,

11-015 Olsztynek. Zapewniamy nocleg i wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia.

 1. MODUŁ III – Hotel HP Park w Olsztynie, al. Warszawska 19, 10-701 Olsztyn. Zapewniamy wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia.

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę odesłać do 21 lipca 2017 r. na adres e-mail: k.giedrys@wamacoop.pl

 

Kontakt do organizatora:

 1. Mickiewicza 21/23, lok. 305, 10-508 Olsztyn

telefon: 89 526-43-66, 89 533-84-05

e-mail: k.giedrys@wamacoop.pl

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie: www.owes.com.pl

 

CHARAKTERYSTYKA TRENERÓW / TRENEREK

  

dr IZABELA SEBASTYAŃSKA-TARGOWSKA

Specjalizacja: psychologia: biznesu, zarządzania, medycyny, społeczna, ogólna, terapeuta sztuki neurolingwistycznego programowania

  

mec. MARTA KAWULA

Specjalizacja: prawo pracy, prawo spółdzielcze, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 

dr MARIAN OLIŃSKI

Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności sektorem MMŚP, wspieranie przedsiębiorczości, modele biznesu

 

EMIL SŁODOWNIK

Specjalizacja: zagadnienia z zakresu ES, rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze, tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.63″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

[learn_more caption=”Zaproszenie i zgłoszenie do pobrania” state=”open”]
[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/open?id=0B_-s-x03CN_UTzNXMTczMlJ6ZlE” title=”Zaproszenie” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared” newwindow=”yes” style=”normal”][google-drive-embed url=”https://drive.google.com/open?id=0B_-s-x03CN_UYmRKWWpJVlNXZDA” title=”Zgłoszenie na szkolenia” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared” newwindow=”yes” style=”normal”]
[/learn_more]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]