Działania Unii Europejskiej w związku z COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami odnośnie kroków, jakie podejmuje UE by zwalczyć pandemię COVID-19. Polska w ramach pomocy Wspólnoty Europejskiej otrzyma ponad 32 mld PLN na działania ukierunkowane na łagodzenie skutków koronawirusa