Czynności, które warto wykonać w celu ochrony swojej firmy przed skutkami kryzysu wywołanego COVID-19

Przedstawiamy Państwu listę czynności, które warto wykonać w celu ochrony swojej firmy przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.  

Czynności, które warto wykonać:

·       napisać pisma o odroczenie podatku, rozłożenie go na raty lub umorzenie zaległości podatkowej (nieruchomość, VAT, dochodowy)
·        złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (małe firmy zatrudniające do 9 osób i osoby samozatrudnione)
·       złożyć wniosek o świadczenie postojowe dla osób które wykonują czynności cywilnoprawne (umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło) i dla samozatrudnionych
·        złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS (wszyscy przedsiębiorcy)
·        złożyć wniosek o wydłużony zasiłek opiekuńczy
·        złożyć wniosek do PUP o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
·        złożyć wniosek do PUP o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw (pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.)
·       złożyć wniosek o przesunięcie płatności za media złożyć wniosek do banku o wakacje kredytowe rozliczyć całą tegoroczną stratę w przyszłym roku
·       złożyć wniosek o skorzystanie z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy 

DODATKOWO

·       wyłączyć ogrzewanie i prąd w nieużywanych częściach lokalu/magazynu
·        zrobić inwentaryzacje, drobne prace naprawcze, generalne porządki
·        zrezygnować z podwykonawców i firm zewnętrznych i zlecić wykonanie tych prac własnym zespołom odrobić zaległości związane ze stroną internetową
·       sprawdzić aktualność sklepu internetowego, uzupełnienie opisów, zdjęć, wyrzucenie produktów, których od dawna nie ma z baz danych, itp.
·       porozmawiać z właścicielami nieruchomości, w której prowadzicie firmę o obniżeniu czynszu do czasu ustabilizowania się sytuacji

Oczywiście pozostaje rzecz najważniejsza- wszystko, co jest związane z płatnościami za dostarczone towary oraz przeanalizowanie całego rachunku zysków i strat. To jednak już jest zupełnie indywidualna sprawa każdego biznesu.