COOPS 4 DECENT WORK – Podmioty Ekonomii Społecznej na rzecz godnej pracy

Serdecznie zapraszamy na konferencję!