Sprawozdania częściowe

Sprawozdanie częściowe od 2017-03-27 do 2017-05-17

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS) Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkol. moduły I-IV cykl II. Odbyły się spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 17 spotkań: 3 Starostwo, 3 UG, 5 UM, 6 PUP. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i …

Sprawozdanie częściowe od 2017-03-27 do 2017-05-17 Czytaj więcej »

Sprawozdanie częściowe od 2017-01-01 do 2017-03-26

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS) Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia: moduł I-IV cykl I – realizacja i zakończenie. Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 25 spotkań: 4 MOPS, 9 GOPS, 2 UM, 4 UG, 3 CIS, 3 KIS. Spotkania wspomagające działania …

Sprawozdanie częściowe od 2017-01-01 do 2017-03-26 Czytaj więcej »

Sprawozdanie częściowe od 2016-10-03 do 2016-12-31

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ(CPS) W strukturach OWES utworzone zostało Centrum Przedsiębiorczości Społecznej wyposażone w niezbędną infrastrukturę i narzędzia które razem z IPS tworzy sieć wsparcia niezbędną do inkubowania miejsc pracy w nowych i istniejących PES i PS. 1.DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KONSULTACYJNE: W celu prowadzenia sprawnych działań animacyjno- informacyjnych nawiązano współpracę z lokalnymi mediami oraz utworzony został profil na …

Sprawozdanie częściowe od 2016-10-03 do 2016-12-31 Czytaj więcej »