Sprawozdania częściowe

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FIANSOWE ZA OKRES OD 01.12.2021 DO 31.12.2021

Zadanie 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS zaczął  funkcjonować 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano częściowo online, telefonicznie i e-mail. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Spotkania częściowo realizowane były online, telefonicznie lub e-mailowo, w ten sposób, […]

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FIANSOWE ZA OKRES OD 01.12.2021 DO 31.12.2021 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FIANSOWE ZA OKRES OD 1.09.2021 DO 30.11.2021

Zadanie 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami projektu. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej zaczęło funkcjonować 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadania realizowano częściowo online, tel. i e-mail. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Spotkania częściowo realizowane były online, telefonicznie lub e-mailowo, w

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FIANSOWE ZA OKRES OD 1.09.2021 DO 30.11.2021 Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS zaczął  funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. częściowo online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szk. oraz

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r. Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.04.2021 do 31.05.2021

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS zaczął  funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. częściowo online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szk. oraz

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.04.2021 do 31.05.2021 Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS zaczął  funk.  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Nadal zad. realiz. jest głównie online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu i na szk.

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tygodniu w godzinach 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowano  głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane są wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES. Obyły się spotkania animacyjno- konsultacyjne nt. działań w sektorze ES

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tygodniu w godzinach 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowane głównie online, tel. i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia: Moduł I (07.09.,14.09.), Moduł II

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.06.2020 do 31.08.2020

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tyg. w godz. 8:00-16:00.  Nadal zadanie realizowano głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia: Moduł I (27.07., 08.07.), Moduł

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.06.2020 do 31.08.2020 Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r.

Zadanie 1. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:  Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. Do 30.04. pracownicy CPS kontynuowali pracę zdalną, z dyżurami w biurze OWES. Następnie CPS zaczął  funkcjonować stacjonarnie 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. Nadal zadanie realizowane  było głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy  kluczowi i animatorzy

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Read More »

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

Zadanie 1. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej:  Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia. Odbyły się szkolenia: Moduł I (20.01., 17.02., 10.03.), Moduł II (22.01., 23.01., 03.02., 06.03., 09.03.), Moduł IV (20.03., 27.03., 30.03)- 

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. Read More »