Stowarzyszenie NORA

Stowarzyszenie NORA

Stowarzyszenie zajmuję się działaniami artystycznymi, kulturalnymi, a przede wszystkim wspieraniem inicjatyw młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz z rodzin dysfunkcyjnych. Głównym celem działalności Nowatorskiego Ośrodka Rozwoju Artystycznego jest...
Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia

Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia

Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia prowadzi działalność w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działa w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomaga osobom wykluczonym w...
Fundacja Inicjatyw Lokalnych „INTEGRA”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych „INTEGRA”

Fundacja prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla tych osób oraz aktywacja tych środowisk). Fundacja wspiera inicjatywy mające na celu powstawanie...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast